REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE „VIVA”

 

1. Obowiązuje segregacja odpadów. 4 kosze znajdują się pod zlewem: plastik, szkło, odpady zmieszane oraz bio. Papier należy wyrzucać bezpośrednio do pojemnika na zewnątrz budynku. Koniecznie proszę zgniatać plastiki!!!

2.  Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00-7:00.

3.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

4.  Opłata za pobyt pobierana jest w gotówce w dniu przyjazdu za cały okres rezerwowanego pobytu.

5.  W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6.  Osoby z zewnątrz odwiedzające gości zameldowanych w obiekcie VIVA mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00.

7.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mu mienie oraz wszelkie wyrządzone szkody w wyposażeniu domków i wyposażeniu obiektu na zewnątrz, które powstały z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

8.  Dzieci przebywające w obiekcie ze względów bezpieczeństwa powinny być cały czas pod opieką dorosłych, szczególnie na placu zabaw.

9. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu VIVA nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Opłata za dalszy pobyt nie zostanie zwrócona

10. Zabrania się przestawiania mebli, jak również przenoszenia ich z

domku do domku.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania oraz posiadania w obiekcie

kuchenek gazowych (butli) oraz grzejników elektrycznych

niebędących wyposażeniem obiektu VIVA.

12. Bezwzględny zakaz palenia papierosów w domkach (dotyczy również

łazienek).

13. Bezwzględny zaraz smażenia ryb.

14. Zakaz zabawy przez dzieci kamykami spomiędzy tujek oraz ich

wynoszenia na trawę.

15. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie w

domkach przedmiotów wartościowych i pieniędzy.

16. Uprzejmie proszę gości o pozostawienie domku w takim stanie w

jakim został im przekazany.

17. Parking dla gości jest bezpłatny, niestrzeżony. Na domek przypada jedno miejsce parkingowe.

18. Obiekt VIVA jest monitorowany całodobowo.

19. Obiekt VIVA nie akceptuje zwierząt.